دیوان شعرا

Rate this post

بالاخره بعد از مدت ها تصمیم گرفتیم تا هدیه ای برای تمامی دوستان گران مایه تهیه کنیم. این هدیه چیزی جز دسترسی کامل به تمام دیوان شعرا نیست. همانطور که می دانید دسترسی به تمام دیوان شعرا کار سخت و زمان بری هست اما ما در اینجا این امکان را در اختیار شما قرار داده ایم.

شما عزیزان می توانید با کلیک بر روی هر کدام از لینکهای زیر دیوان شعر آن شاعر را داشته باشید و در حین خواندن متن می توانید از دو فرهنگ لغت برای درک لغات نامفهوم استفاده کنید.

*حافظ <http://ganjoor.net/hafez/>*
*خیام <http://ganjoor.net/khayyam/>*
*سعدی <http://ganjoor.net/saadi/>*
*فردوسی <http://ganjoor.net/ferdousi/>*
*مولوی <http://ganjoor.net/moulavi/>*
*نظامی <http://ganjoor.net/nezami/>*
*پروین اعتصامی <http://ganjoor.net/parvin/>*
*عطار <http://ganjoor.net/attar/>*
*سنایی <http://ganjoor.net/sanaee/>*
*وحشی <http://ganjoor.net/vahshi/>*
*رودکی <http://ganjoor.net/roodaki/>*
*ناصرخسرو <http://ganjoor.net/naserkhosro/>*
*منوچهری <http://ganjoor.net/manoochehri/>*
*فرخی <http://ganjoor.net/farrokhi/>*
*خاقانی <http://ganjoor.net/khaghani/>*
*مسعود سعد <http://ganjoor.net/masood/>*
*انوری <http://ganjoor.net/anvari/>*
*اوحدی <http://ganjoor.net/ouhadi/>*
*خواجوی کرمانی <http://ganjoor.net/khajoo/>*
*عراقی <http://ganjoor.net/eraghi/>*
*صائب تبریزی <http://ganjoor.net/saeb/>*
*شبستری <http://ganjoor.net/shabestari/>*
*جامی <http://ganjoor.net/jami/>*
*هاتف اصفهانی <http://ganjoor.net/hatef/>*
*ابوسعید ابوالخیر <http://ganjoor.net/abusaeed/>*
*بهار <http://ganjoor.net/bahar/>*
*باباطاهر <http://ganjoor.net/babataher/>*
*محتشم <http://ganjoor.net/mohtasham/>*
*شیخ بهایی <http://ganjoor.net/bahaee/>*
*سیف فرغانی <http://ganjoor.net/seyf/>*
*فروغی <http://ganjoor.net/forooghi/>*
*عبید زاکانی <http://ganjoor.net/obeyd/>*
*امیرخسرو <http://ganjoor.net/khosro/>*
*شهریار <http://ganjoor.net/shahriar/>*
*جبلی <http://ganjoor.net/jabali/>*
*اسعد گرگانی <http://ganjoor.net/asad/>*
*فیض کاشانی <http://ganjoor.net/feyz/>*
*سلمان <http://ganjoor.net/salman/>*
*رهی <http://ganjoor.net/rahi/>*
*اقبال <http://ganjoor.net/iqbal/>*
*بیدل <http://ganjoor.net/bidel/>*
*قاآنی <http://ganjoor.net/ghaani/>*
*کسایی <http://ganjoor.net/kesayee/>*
*عرفی <http://ganjoor.net/orfi/>*

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *